Vyšehrad

Vďaka svojim pozitívnym danostiam a svojou kľúčovou strategickou úlohou počas histórie, Višehrad budil vždy pozornosť. Stopy civilizácie siahajú až do novoveku a od doby bronzovej bolo územie tohto mesta a jeho okolia neustále obývané.

http://www.visegrad.hu/

Copyright © 2009 VillaPatio, All rights reserved. Webdesign: gART